Welkom

Op de website van Stichting Heuvelrug Theater. 

Stichting Heuvelrug Theater

KVK: 7801864 | RSIN: 861234546

adres: Tolstraat 64-3, 1073SC Amsterdam 

e-mail: stichting@heuvelrugtheater.nl

zetel: gemeente Utrechtse Heuvelrug

opgericht op: 6 mei 2020

Bestuur

Gerrit van Dijk – voorzitter

Laura Klein – secretaris | secretaris@heuvelrugtheater.nl

Jim Ligthart – penningmeester 

Vergadering

Het bestuur komt minimaal 2x per jaar bijeen. Het huidige bestuur heeft ervoor gekozen om voorlopig vaker bijeen te komen, 10x per jaar.

Notulen

Om te zorgen dat de notulen zo snel mogelijk klaar zijn, wordt er gebruik gemaakt van een externe notulist. Dit is Marèl Bartling, of bij haar afwezigheid projectpartner Kamiel van der Laan. Wanneer beide afwezig zijn, neemt de secretaris de taak op zich. De verslagen van de vergaderingen kunnen worden opgevraagd via de secretaris of door te klikken op  deze link.

Geen winstoogmerk en onbezoldigd bestuur

De stichting heeft geen winstoogmerk. Al het vermogen, met uitzondering van een noodzakelijke buffer om continuïteit te waarborgen, zal ingezet worden voor activiteiten passend bij de doelstelling van de stichting. De stichting bestaat momenteel uit drie bestuursleden die op vrijwillige basis actief zijn voor de organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de stichting en bepalen de ‘richting van de stichting’. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte reiskosten met het openbaar vervoer kunnen worden vergoed.

Governance Code Cultuur

De stichting volgt het beleid van de governance code cultuur. In het jaarverslag wordt jaarlijks door de bestuurders verantwoording afgelegd op welke manier de acht principes zijn toegepast.

Doelstelling

Het produceren van voorstellingen en verzorgen van culturele activiteiten voor en door diverse doelgroepen. De stichting zoekt, naast het uitoefenen van al bestaande culturele vormen, naar nieuwe concepten voor cultuur, cultuureducatie en cultuurparticipatie die inspelen op de maatschappelijke vraagstukken en problemen die in de samenleving spelen. De stichting verricht haar werkzaamheden met name in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar kan ook buiten deze gemeente voorstellingen en activiteiten verzorgen.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  1. Het delen van kennis en materialen met andere (culturele)instellingen.
  2. Het produceren van voorstellingen en culturele activiteiten in de cultuurhuizen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
  3. Het produceren van voorstellingen en culturele activiteiten op (culturele) erfgoedlocaties in de provincie Utrecht.
  4. Het produceren van voorstellingen en culturele activiteiten in het Winkeltheater.
  5. Het ontwikkelen van culturele educatieprogramma’s.

Duur

Dit beleidsplan loopt van 6 mei 2020 t/m 1 augustus 2022. Op 1 augustus 2021 wordt het beleidsplan geactualiseerd en met een jaar verlengd, tot 1 augustus 2023. 

Een link naar het beleidsplan (pdf) vindt u onderaan deze pagina.